Begroting 2019

Lokale heffingen

Inleiding

In de paragraaf 'lokale heffingen' gaan we in op de gemeentelijke belastingen, overige heffingen (retributies), het beleid hiervan en het kwijtscheldingsbeleid.

Overzicht van de lokale heffingen
De volgende heffingen worden door de gemeente Koggenland geheven:

  • Onroerende zaakbelastingen
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Forensenbelasting
  • Hondenbelasting