Begroting 2019

Amendementen en motie

In de raadsvergadering van 5 november 2018 zijn er twee amendementen en 1 motie aangenomen. Dit zijn:

  • Amendement A1 : Uitvoeren van een inwoner- en ondernemerspeiling te wijzigen in ondernemerspeiling.
  • Amendement A2 : Onderzoek effectieve huisvesting buitendienst schrappen uit de begroting 2019
  • Motie M6 : Terugdringen drugsgebruik en drugsgerelateerde criminaliteit.