Begroting 2019

Lokale heffingen

Geraamde inkomsten

Onderstaand geven wij een overzicht van de geraamde baten uit de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Opbrengst heffingen en belastingen

rekening

begroting

begroting

2017

2018

2019

algemene dekkingsmiddelen:

onroerende zaakbelasting gebruikers

 €       391.591

 €       354.250

 €       368.000

onroerende zaakbelasting eigenaren

 €     2.529.234

 €     2.320.750

 €     2.368.000

hondenbelasting

 €         30.152

 €         30.000

 €         30.000

forensenbelasting

 €         98.663

 €         95.000

 €         95.000

totaal algemene dekkingsmiddelen

 €    3.049.640

 €    2.800.000

 €    2.861.000

heffingen:

rioolheffing

 €     1.401.165

 €     1.395.810

 €     1.403.000

afvalstoffenheffing

 €     2.818.678

 €     2.898.398

 €     2.998.800

leges burgerlijke stand / bevolkingsregister

 €         11.944

 €         30.000

 €         30.000

leges huwelijken/partnerschap

 €         21.796

 €         20.000

 €         20.000

leges rijbewijzen

 €         91.949

 €         60.000

 €         60.000

leges reisdocumenten

 €       131.944

 €       120.000

 €         29.800

leges wabo-vergunningen

 €       579.124

 €       425.000

 €       405.000

marktgelden

 €           1.242

 €           1.200

 €           1.200

totaal heffingen

 €    5.057.842

 €    4.950.408

 €    4.947.800

totaal 

 € 8.107.482

 € 7.750.408

 € 7.808.800