Begroting 2019

Ondernemend Koggenland

Dynamiek in onze gemeente wordt mede bepaald door de bedrijvigheid. De lokale economie draait op het initiatief van veel ondernemers. Onze rol is beperkt, maar we vinden het wel belangrijk om bepaalde bedrijfssectoren gericht te ondersteunen. Daarnaast beperkt ‘de economie’ zich niet tot gemeente Koggenland. Daarom werken wij regionaal samen via het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en benadrukken daarbij voor Koggenland in het bijzonder het belang van het MKB en de agrarische sector. Gemeente Koggenland is ook aangesloten bij het ‘Pact van West-Friesland’, waarin kansrijke sectoren voor West-Friesland zijn benoemd, die impact hebben op onder meer leefbaarheid, infrastructuur en arbeidsmarkt.

De activiteiten die we uitvoeren m.b.t. dit thema vindt u terug in het programma Wonen & Ondernemen