Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Formatieontwikkeling

Vanwege een toename van taken is formatie-uitbreiding noodzakelijk binnen Wonen & Ondernemen. De formatie zal ingezet worden binnen de beleidsvelden Duurzaamheid, Wonen, Economie en Recreatie.  Door deze uitbreiding kunnen wij de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening blijven garanderen. En zijn wij in staat om invulling te geven aan de gestelde ambities.

Ook binnen de afdeling Welzijn & Zorg is uitbreiding nodig. Door de explosieve groei van het aantal aanvragen en het 'in huis halen' van taken die we voorheen via een inkoop- of subsidierelaties organiseerden, is voor de teammanager van het zorgteam ondersteuning gewenst.

Informatiemanagement, informatiebeveiliging en gegevensbeheer hebben in belangrijke mate onze aandacht. Om de toegenomen taken binnen dit vakgebied op een kwalitatief goede wijze uit te voeren en ook op dit gebied in control te kunnen blijven, zal geïnvesteerd moeten worden in gespecialiseerde medewerkers.

Flexibele schil

In de periode 2018-2022 zullen twaalf ervaren medewerkers onze organisatie verlaten vanwege pensionering. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de specialistische kennis die nodig is binnen onze organisatie om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren, zijn wij genoodzaakt om te investeren in het overdragen van kennis en het opleiden van nieuwe medewerkers.