Begroting 2019

Wonen & Ondernemen

Wat willen we bereiken 2019

  • Handelen en denken vanuit duurzaamheid.
  • Ondernemend Koggenland: focus, aanjagen, verbinden en faciliteren ten behoeve van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
  • Aantrekkelijk recreëren en verblijven: focus, aanjagen, verbinden en faciliteren met als resultaat een aantrekkelijke gemeente en een regio met een toenemend aantal toeristen en recreanten.

Beleidsvelden van het programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 16.569

29,7 %

Baten

€ 8.515

15,2 %