Begroting 2019

Dienstverlening & Bestuur

Wat willen we bereiken 2019

  1. Continue verbeteren van onze dienstverlening.
  2. Ondermijnende criminaliteit signaleren en aanpakken in samenwerking met onze partners.
  3. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroten en onveiligheid aanpakken.

Beleidsvelden van het programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 21.358

38,2 %

Baten

€ 43.911

78,4 %