Begroting 2019

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Onder de lokale lastendruk verstaan we het bedrag dat een huishouden aan de gemeente moet betalen aan belastingen en heffingen. We kijken daarvoor naar de meest voorkomende heffingen: onroerende zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing.

Jaarlijks volgt en berekent het Coelo (Centrum voor onderzoek naar de economie van de lagere overheden) van de Rijksuniversiteit Groningen de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen en heffingen. In de Atlas lokale lasten voor het jaar 2018 wordt de lastendruk van alle gemeenten weergegeven. Hier onder treft u een selectie aan van de gemeente Koggenland en de omringende gemeenten.

Lastendruk gemeentelijke belastingen 2018

Gemeente

alleenstaande

meerpersoons huishouden

Koggenland

€ 603

€ 691

Medemblik

€ 702

€ 799

Hoorn

€ 625

€ 709

Opmeer

€ 740

€ 839

Drechterland

€ 661

€ 762

Heerhugowaard

€ 625

€ 668

Noord- Holland

€ 629

€ 715

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de lastendruk van gemeente Koggenland onder het gemiddelde van Noord-Holland blijft.