Begroting 2019

Verloop reserves en voorzieningen 2018 - 2022

Bedragen x €1.000

Omschrijving

saldo per 1-1 2018

Mutaties 2018 Lasten

Mutaties 2018 Baten

saldo per 1-1 2019

Mutaties 2019 Lasten

Mutaties 2019 Baten

saldo per 1-1 2020

Mutaties 2020 Lasten

Mutaties 2020 Baten

saldo per 1-1 2021

Mutaties 2021 Lasten

Mutaties 2021 Baten

saldo per 1-1 2022

Mutaties 2022 Lasten

Mutaties 2022 Baten

salo per 31-12 2022

algemene reserves

€ 37.323

€ 14.452

€ 2.187

€ 25.059

€ 1.686

€ 542

€ 23.916

€ 93

€ 636

€ 24.459

€ 99

€ 681

€ 25.042

€ 93

€ 732

€ 25.681

bestemmingsreserves

€ 8.842

€ 4.563

€ 15.947

€ 20.226

€ 1.443

€ 0

€ 18.784

€ 789

€ 0

€ 17.995

€ 13.516

€ 0

€ 4.479

€ 516

€ 0

€ 3.963

voorzieningen

€ 16.317

€ 1.514

€ 1.457

€ 16.260

€ 1.690

€ 1.457

€ 16.027

€ 2.046

€ 1.457

€ 15.437

€ 1.761

€ 1.457

€ 15.133

€ 1.868

€ 1.457

€ 14.721

totaal

€ 62.483

€ 20.529

€ 19.591

€ 61.545

€ 4.818

€ 1.999

€ 58.726

€ 2.928

€ 2.093

€ 57.891

€ 15.375

€ 2.138

€ 44.654

€ 2.477

€ 2.189

€ 44.365