Begroting 2019

Overhead

Bedragen x € 1.000

Lasten/Baten/Saldo

2019

2020

2021

2022

Lasten

Informatievoorziening en automatisering

€ 1.786

€ 1.797

€ 1.680

€ 1.675

Lasten

Facilitaire zaken

€ 428

€ 428

€ 428

€ 428

Lasten

huisvesting

€ 677

€ 685

€ 678

€ 678

Lasten

Overige personeelskosten

€ 540

€ 540

€ 540

€ 540

Lasten

Financiele administratie

€ 43

€ 43

€ 43

€ 43

Lasten

Salariskosten overhead

€ 3.921

€ 3.834

€ 3.834

€ 3.834

Lasten

Juridische zaken

€ 88

€ 88

€ 88

€ 88

Totaal

Lasten

€ 7.482

€ 7.415

€ 7.290

€ 7.285

Baten

Doorrekening kostenplaatsen

€ 1.592

€ 1.592

€ 1.592

€ 1.592

Baten

verhuur gebouwen

€ 72

€ 72

€ 72

€ 72

Baten

baten P,B,C

€ 8

€ 8

€ 8

€ 8

Totaal

Baten

€ 1.672

€ 1.672

€ 1.672

€ 1.672