Begroting 2019

Resultaat rekening/begroting voor en na bestemming

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Primaire begr. 2018

Begr. na wijz. 2018

Primaire begr. 2019

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

€ 674

€ 647

€ 942

€ 2.292

mutaties reserves

€ 1.055

€ 2.637

€ 570

€ 1.298

€ 620

€ 1.654

€ 1.178

€ 3.572

Resultaat na bestemming

€ 1.055

€ 3.311

€ 1.217

€ 1.298

€ 1.563

€ 1.654

€ 3.470

€ 3.572

Saldo na bestemming (voordeel)

€ 2.256

€ 82

€ 92

€ 101