Begroting 2019

Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Het is mogelijk om voor de aanslagen onroerende zaakbelastingen, riool- en afvalstoffenheffing kwijtschelding te krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het inkomen op of onder het sociaal minimum liggen (kwijtscheldingsnorm). Verder betrekken we het vermogen, de schulden en de financiële positie van de medebewoners van de aanvrager in de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek.

Op het gebied van kwijtschelding van belastingen werkt de gemeente nauw samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Gegevens worden uitgewisseld en beslissingen worden overgenomen. Hieronder treft u een overzicht aan van het aantal toekenning van kwijtschelding en de kwijtgescholden bedragen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

jaar

rioolheffing

afvalstoffenheffing

totaal

aantal

bedrag

aantal

bedrag 

aantal

bedrag 

2013

200

 €               36.981

199

 €               47.496

399

 €      84.477

2014

175

 €               30.561

200

 €               50.315

375

 €      80.876

2015

185

 €               19.776

210

 €               38.857

395

 €      58.633

2016

176

 €               21.909

170

 €               45.871

346

 €      67.780

2017

193

 €               25.773

198

 €               55.002

391

 €      80.775

De daling van het aantal kwijtscheldingen vanaf 2015 is het gevolg het feit dat het Inlichtingenbureau voor gemeenten onderzoek doet naar de vermogenspositie van de aanvragers van kwijtschelding. Vanaf 2017 zien we een stijging van de kosten voor kwijtschelding in verband met een toename van het aantal kwijtscheldingen aan met name vergunninghouders.