Begroting 2019

Lokale heffingen

Tarieven

Overzicht belastingtarieven
De tarieven voor de gemeentelijke belastingen zijn:

Onroerende zaakbelasting

tarief 2017

tarief 2018

tarief 2019

woningen eigendom

0,0936%

0,0839%

0,0792%

niet-woning eigendom

0,1353%

0,1262%

0,1187%

niet-woning gebruiker

0,1109%

0,1034%

0,0960%

Afvalstoffenheffing

tarief 2017

tarief 2018

tarief 2019

éénpersoonshuishouden

 €        247,44

 €        254,93

 €        278,15

meerpersoonshuishouden

 €        335,84

 €        346,01

 €        359,08

woning

 €        137,00

 €        137,00

 €        137,00

niet - woning (derden / > 5 personen

 €        274,00

 €        274,00

 €        274,00

niet - woning (derden / < 5 personen

 €        137,00

 €        137,00

 €        137,00

niet - woning  ( <3m3)

 €          35,00

 €          35,00

 €          35,00

extra aansluiting

 €          35,00

 €          35,00

 €          35,00

kamers verzorgingstehuis

 €          35,00

 €          35,00

 €          35,00

vaste standplaats op camping

 €        100,00

 €        100,00

 €        100,00

passantenplaats op camping

 €          14,00

 €          14,00

 €          14,00

chalet

 €        177,48

 €        179,43

 €        181,76

woning

 €        360,75

 €        364,72

 €        369,46

eerste hond

 €          15,00

 €          15,17

 €          15,37

tweede hond

 €          28,00

 €          28,31

 €          28,68

elke volgende hond

 €          38,50

 €          38,92

 €          39,43

kennel

 €        113,00

 €        114,24

 €        115,73

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Basis voor de berekening van de OZB is de WOZ-waarde van de woning/ het bedrijfspand. De waarde is gebaseerd op de vrije verkoopwaarde: het bedrag dat de woning oplevert wanneer deze wordt verkocht. Deze waarde hangt onder andere af van de grootte en ligging van het huis en van het type woning. De waarde van de woning kan stijgen en dalen. Bijvoorbeeld door aanpassingen aan het huis, maar ook door stijgende of dalende prijzen op de huizenmarkt.
Uit de voorlopige marktanalyse Koggenland blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 5,7% stijgt. Om de begrote opbrengst te behalen, worden de tarieven OZB met een ongeveer gelijk percentage verlaagd

Het belastingbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het OZB-tarief .  

Voorbeeld:
WOZ-waarde: € 200.000
Tarief eigenarenbelasting woning: 0,0792%
Belastingaanslag eigendom woning: 200.000 * 0,0792% = € 158,40

Afvalstoffenheffing
De HVC verzorgt namens de gemeente Koggenland de inzameling en de verwerking van het huishoudelijk afval. In 2019 komt er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, al dan niet met de HVC. Deze overeenkomst leidt waarschijnlijk tot aanpassing van het afvalstoffentarief voor 2019 en volgende jaren.
Voor de begroting worden de tarieven afvalstoffenheffing getoond, zoals berekend aan de hand van tot nu bekende feiten. Daarbij is onder andere rekening gehouden met door de staatssecretaris van financiën aangekondigde ruime verdubbeling van de afvalstoffenbelasting. De afvalstoffenbelasting wordt door het Rijk geheven per ton gestort of ter verbranden aangeboden afval.

Rioolheffing
De rioolheffing werd tot en met het jaar 2018 geheven van de gebruiker van een woning of bedrijfspand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De raad heeft dit jaar besloten om met ingang van 2019 de rioolheffing om te zetten naar een eigenarenheffing. Dit leidt tot meer eenheid in de wijze van heffen binnen de West-Friese gemeenten.
De basis voor de berekening van de tarieven is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het huidige plan loopt na 2018 af. Voor de nieuwe periode (2019 – 2022) stellen we een nieuw rioleringsplan vast. Het nieuwe rioleringsplan leidt tot een voorstel voor nieuwe tarieven rioolheffing. Voor de begroting worden uitgegaan van de (bevroren) tarieven rioolheffing 2018.