Begroting 2019

Raadsbesluit

Bijgaand treft u het Raadsbesluit betreffende de begroting 2019, genomen op 5 november 2018.