Begroting 2019

Vrije dekkingsmiddelen

Cijfers x€ 1.000

Taakveld

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Treasury

€ 106

€ 113

€ 138

€ 138

€ 138

€ 138

OZB woningen

€ 2.045

€ 1.833

€ 1.910

€ 1.935

€ 1.935

€ 1.959

OZB niet-woningen

€ 613

€ 771

€ 736

€ 745

€ 745

€ 755

Belastingen overig

€ 30

€ 30

€ 30

€ 30

€ 30

€ 30

Algemene uitkering incl. Sociaal domein

€ 23.319

€ 25.170

€ 25.965

€ 26.433

€ 26.756

€ 26.997

Overige baten en lasten

€ -

€ 20

€ -

€ 45

€ 45

€ 45