Begroting 2019

Fiscale Paragraaf

Inleiding

Deze paragraaf is niet verplicht. Aanleiding voor het opnemen van deze paragraaf is dat gemeenten steeds meer met fiscale regelgeving te maken krijgen. Zoals sinds 1 januari 2003 het BTW-compensatiefonds (BCF), sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht en sinds 1 januari 2016  de Wet modernisering vennootschapsbelasting (VPB) overheidsondernemingen. Op grond van deze wet moeten gemeenten vanaf 2016 voor de ondernemingsactiviteiten aangifte vennootschapsbelasting doen. In deze paragraaf wordt de VPB toegelicht.