Begroting 2019

Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Het is verplicht om inzicht te geven in de mate van kostendekkendheid van de heffingen. De gemeente mag geen winst maken: de geraamde opbrengst mag niet boven de geraamde kosten uitkomen.

Ook voor het jaar 2019 is de mate van kostendekking van de gemeentelijke tarieven onderzocht. Voor drie titels is de kostendekking berekend. Deze titels zijn:

  • Algemene dienstverlening / leges
  • Leefomgeving / omgevingsvergunning
  • Evenementen (o.a. horeca e.d.)

Daarnaast is berekend welke kostendekking er is voor de riool- en afvalstoffenheffing en de begraafplaatsen.

De kostendekking is als volgt:

Kostendekkendheid leges en tarieven 

Omschrijving

geraamde lasten 2019

geraamde baten 2019

percentage kostendekkendheid

begroting 2019

begroting 2018

algemene dienstverlening: o.a. leges burgerlijk stand, ID-bewijzen en rijbewijzen 

€ 202.380

€ 178.822

88,36%

87,00%

leefomgeving / omgevingsvergunningen

€ 533.256

€ 415.083

77,84%

81,50%

evenementen: o.a. vergunningen horeca c.a.

€ 1.590

€ 504

31,70%

24,80%

totaal leges

€ 737.226

€ 594.409

80,63%

83,60%

rioolheffing

€ 1.517.667

€ 1.402.993

92,44%

100,00%

afvalstoffenheffing

€ 3.016.395

€ 2.998.852

99,42%

100,00%

begraafplaatsen

€ 123.115

€ 55.014

44,69%

51,90%

totaal belastingen/heffingen/retributies

€ 4.657.177

€ 4.456.859

95,70%

96,10%