Begroting 2019

Onderhoud kapitaal goederen

Inleiding

Voor diverse onderdelen heeft de gemeente het eigendom en bijbehorend verantwoordelijkheid. Het beheer en onderhoud hiervoor is in beleidskaders en kwaliteitsniveaus vastgesteld.