Begroting 2019

Financiering

Financieringsbehoefte

Het is de verwachting dat er een langlopende geldlening opgenomen moet worden. De komende jaren staan diverse omvangrijke investeringen op het programma, zoals:

  • de onderwijshuisvesting in de kern Avenhorn/ De Goorn
  • aankoop van nieuwe woningen voor het woningbedrijf  
  • investeringen in de nieuwe grondexploitaties

Op grond van de huidige inschattingen is financiering met kort geld geen optie. De maximale kasgeldlimiet overschrijden we naar verwachting gedurende meer dan drie kwartalen, waardoor consolidatie door een langlopende geldlening verplicht is. De rente komt ten laste van de budgettaire ruimte in de begroting en in het meerjarenperspectief. Er is nog geen rekening gehouden met deze rente.

Wanneer dit geëffectueerd wordt  is uiteraard afhankelijk van de tijd waarin de investeringen worden gerealiseerd en de betalingen plaats zullen vinden. Er is dus grote onzekerheid in de tijd waarin dit eventueel kan en zal plaatsvinden. Vandaar dat de financiële gevolgen nog niet in de begroting van 2019 en volgende jaren zijn opgenomen. Wanneer de lening moet worden afgesloten en dit leidt tot rentelasten in de begroting, moet deze worden gewijzigd via een begrotingswijziging.