Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Informatievoorziening

Het maatschappelijk effect

Door onze informatiehuishouding op kwalitatief hoog niveau te organiseren, beschikken we over juiste, actuele en betrouwbare gegevens. Met die gegevens kunnen wij onze inwoners en ondernemers beter en makkelijker van dienst zijn.

Doelstellingen

De informatiehuishouding dient op orde te zijn om de dienstverlening en bedrijfsvoering optimaal te kunnen faciliteren. We zetten dan ook in op:

  • Uitbreiding van onze klantgerichte digitale dienstverlening, met aandacht voor die mensen die (nog) minder digivaardig zijn.
  • Onze basisgegevens zijn op orde en we voldoen aantoonbaar aan de eisen voor informatieveiligheid.
  • de ICT-infrastructuur is stabiel, modern en 24/7 beschikbaar.

Wat gaan we doen?

Om de doelstellingen te kunnen behalen:

  • werken we samen met SSC DeSom aan de modernisering van onze ict.
  • werken we, in Westfries verband, het programma Harmonisatie Westfries Informatielandschap, verder uit.
  • leggen we verantwoording af over onze informatieveiligheid met de eenduidige normatiek single information audit (ENSIA).